Archive

February 2024

Browsing

Show “Ký Ức Hội An” là điểm nhấn về văn hóa ấn tượng của Hội An. Chỉ trong 5 năm, show diễn đã tạo nên tiếng vang lớn trong ngành biểu diễn thực cảnh và du lịch. Nó thu hút du khách quốc tế và thể hiện sự tự hào văn hóa và lịch sử của người Việt. Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để hiểu hơn về show diễn được mệnh danh “mãn…

Hoi An is one of the famous tourist destinations in Vietnam, known for its ancient beauty and diverse culture. When visiting Hoi An, you’ll have the opportunity to explore charming narrow streets, admire traditional ancient houses, indulge in local cuisine, and experience Hoi An memory show. To navigate this ancient city, there are various modes of transportation to choose from, including bicycles, motorbikes, cars, boats, and walking. In this article, let’s delve into the top…